აბიტურიენტები

მსგავსი სიახლეები

აბიტურიენტები
რა ძირითადი ცვლილებებია ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე - დეტალებზე სოფიო გორგოძე საუბრობს
აბიტურიენტები
ცვლილებები ერთიან ეროვნულ გამოცდებში
აბიტურიენტები
2020 წლის ერთიანი ეროვნული საგამოცდო პროგრამა დამტკიცდა
აბიტურიენტები
სიახლე 2020 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების უცხოური ენების ტესტებში
აბიტურიენტები
2020 წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდების ზოგიერთი საგნის ტესტში ცვლილება შევა - naec
აბიტურიენტები
რა სიახლეებია დაგეგმილი 2020 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე?
აბიტურიენტები
2020 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდებისათვის უმაღლესი სასწავლებლების მიერ არჩეული დამატებითი საგამოცდო საგნების ჩამონათვალი
აბიტურიენტები
ჩარიცხულთა რანჟირებული სია ფაკულტეტებისა და არჩევითი საგნების მიხედვით
აბიტურიენტები
2019 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების საბოლოო შედეგები ცნობილია