მასწავლებლის საგნისა და პროფესიული უნარების გამოცდა 2022 - გამოყენებული ტესტები

მასწავლებლის საგნისა და პროფესიული უნარების გამოცდა 2022 - გამოყენებული ტესტები

შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი გთავაზობთ 2022 წლის მასწავლებლის საგნისა და პროფესიული უნარების გამოცდაზე გამოყენებულ ტესტებს: 

 დაწყებითი საფეხური - ქართული ენა და ლიტერატურა, მათემატიკა და ბუნებისმეტყველება (I-IV) – I ვარიანტი

დაწყებითი საფეხური - ქართული ენა და ლიტერატურა, მათემატიკა და ბუნებისმეტყველება (I-IV) – II ვარიანტი

ტესტი მათემატიკაში (I-VI) - I ვარიანტი

ტესტი მათემატიკაში (I-VI)- II ვარიანტი

ტესტი მათემატიკაში აზერბაიჯანულად (I-VI)

ტესტი მათემატიკაში სომხურად (I-VI)

ტესტი მათემატიკაში რუსულად (I-VI) - I ვარიანტი

ტესტი ქართულ ენასა და ლიტერატურაში (I-VI)

ტესტი ბუნებისმეტყველებაში ( I-VI )

ტესტი ბუნებისმეტყველებაში აზერბაიჯანულად (I-VI)

ტესტი ბუნებისმეტყველებაში სომხურად ( I-VI)

ტესტი ბუნებისმეტყველებაში რუსულად (I-VI)

ტესტი მუსიკაში

ტესტი მუსიკაში აზერბაიჯანულად

ტესტი მუსიკაში სომხურად

ტესტი მუსიკაში რუსულად

მუსიკა - მოსმენის ნაწილი

სამოქალაქო განათლების ტესტი - I ვარიანტი

სამოქალაქო განათლების ტესტი - II ვარიანტი

სამოქალაქო განათლების ტესტი - აზერბაიჯანულ ენაზე

სამოქალაქო განათლების ტესტი - სომხურ ენაზე

სამოქალაქო განათლების ტესტი - რუსულ ენაზე

პროფესიული უნარების ტესტი სპეციალური მასწავლებლებისთვის - I ვარიანტი

პროფესიული უნარების ტესტი სპეციალური მასწავლებლებისთვის - II ვარიანტი

ბიოლოგიის ტესტი

ბიოლოგიის ტესტი აზერბაიჯანულად

ბიოლოგიის ტესტი სომხურად

ბიოლოგიის ტესტი რუსულად

გეოგრაფიის ტესტი

გეოგრაფიის ტესტი აზერბაიჯანულად

გეოგრაფიის ტესტი სომხურად

გეოგრაფიის ტესტი რუსულად

მათემატიკის ტესტი

მათემატიკის ტესტი აზერბაიჯანულად

მათემატიკის ტესტი სომხურად

მათემატიკის ტესტი რუსულად

ფიზიკის ტესტი

ფიზიკის ტესტი აზერბაიჯანულად

ფიზიკის ტესტი სომხურად

ფიზიკის ტესტი რუსულად

ქართული, როგორც მეორე ენა

ქართული, როგორც მეორე ენა - მოსმენის დავალება

აზერბაიჯანული ენის ტესტი

სომხური ენის ტესტი

პროფესიული უნარების ტესტი წამყვანი და მენტორი მასწავლებლობის მსურველთათვის - I ვარიანტი

პროფესიული უნარების ტესტი წამყვანი და მენტორი მასწავლებლობის მსურველთათვის - II ვარიანტი

პროფესიული უნარების ტესტი წამყვანი და მენტორი მასწავლებლობის მსურველთათვის - III ვარიანტი

ტესტი ინფორმაციულ და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებში - I ვარიანტი

ტესტი ინფორმაციულ და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებში - II ვარიანტი

ტესტი ინფორმაციულ და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებში აზერბაიჯანულად

ტესტი ინფორმაციულ და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებში სომხურად

ტესტი ინფორმაციულ და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებში რუსულად

ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები - პრაქტიკული ნაწილი (ვარიანტი I)

ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები - პრაქტიკული დავალებები - სამუშაო ფაილების საბოლოო სახე (ვარიანტი I)

ისტორიის ტესტი - I ვარიანტი

ისტორიის ტესტი - II ვარიანტი

ისტორიის ტესტი აზერბაიჯანულად

ისტორიის ტესტი სომხურად

ისტორიის ტესტი რუსულად

ტესტი ქართულ ენასა და ლიტერატურაში (VII-XII)- I ვარიანტი

ტესტი ქართულ ენასა და ლიტერატურაში (VII-XII)- II ვარიანტი

ქიმიის ტესტი - I ვარიანტი

ქიმიის ტესტი - II ვარიანტი

ქიმიის ტესტი აზერბაიჯანულად

ქიმიის ტესტი სომხურად

ქიმიის ტესტი რუსულად

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების ტესტი - I ვარიანტი

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების ტესტი - II ვარიანტი

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების ტესტი აზერბაიჯანულად

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების ტესტი სომხურად

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების ტესტი რუსულად

ტესტი ფიზიკურ აღზრდასა და სპორტში - I ვარიანტი

ტესტი ფიზიკურ აღზრდასა და სპორტში - II ვარიანტი

ტესტი ფიზიკურ აღზრდასა და სპორტში აზერბაიჯანულად

ტესტი ფიზიკურ აღზრდასა და სპორტში სომხურად

ტესტი ფიზიკურ აღზრდასა და სპორტში რუსულად

ინგლისური ენა - ვარიანტი I

ინგლისური ენა - მოსმენის დავალება - ვარიანტი I

ინგლისური ენა - ვარიანტი II

ინგლისური ენა - მოსმენის დავალება-ვარიანტი II

გერმანული ენა

გერმანული ენა - მოსმენის დავალება

რუსული ენა

რუსული ენა - მოსმენის დავალება

ფრანგული ენა - ვარიანტი I

ფრანგული ენა - ვარიანტი II

ფრანგული ენა - მოსმენის დავალება - ვარიანტი I

ფრანგული ენა - მოსმენის დავალება - ვარიანტი II

შეიძლება დაინტერესდეთ

„არ დააბეზღოთ ბავშვი მშობელთან, არ უთხრათ, რომ ბავშვი ცუდად იქცევა! ეს ენის მიტანაა,“- შალვა ამონაშვილის მიმართვა მასწავლებლებს

აკადემიკოსმა შალვა ამონაშვილმა მასწავლებლებს მიმართა და ურჩია, რომ ბავშვი მშობელთან არასდროს დააბეზღონ:

„როდესაც ბავშვი თქვენთან არის თითქმის მთელი დღე, ოთხი-ხუთი-ექვსი საათი, მერე თქვენგან წაღებული დავალებები სახლში უნდა შეასრულოს, ჩვენ სკოლა შეგვაქვს სახლში. როდესაც ბავშვი თქვენთან ამდენ დროს ატარებს, არ უნდა იწუწუნოთ, რომ ცუდი ნიშანი მიიღო, ცუდად მოიქცა, სიტყვა შემოგიბრუნათ, დაიგვიანდა და სხვა ამგვარი. ესენი თქვენი მოსაგვარებელია. პედაგოგიკა თქვენს ხელთ არის. როდესაც მშობელს შეუთვლით, რომ მისმა შვილმა საკონტროლო ჩაგიშალათ, გადაირევა მშობელი, ყურს აუწევს. ისეთი რამ არ უნდა შეუთვალო მშობელს, რომ მშობელი გაამწარო ბავშვის მიმართ. შენ მიერ დაბეზღებული ბავშვი კლასში გიბოროტდება, შენ გიპირისპირდება.

დაიცავი ბავშვი საკუთარი მშობლისგანაც კი. ზოგიერთი მშობელი ბავშვს თავს ესხმის. მისგანაც უნდა დაიცვა ბავშვი, რომ ბავშვმა შენში თავშესაფარი დაინახოს, როგორიც არ უნდა იყოს ის. თუ გაუჭირდა ბავშვს, გამოდი მის ერთადერთ დამცველად. ეს უნდა გავაკეთოთ ჩვენ. დანარჩენი ყველაფერი, რასაც მშობელს ეტყვი აუგად ბავშვზე, ეს დასმენაა. „ცუდი ხელი აქვს, ცუდად წერს...“ რა ქნას ბავშვმა, რა გააკეთოს დედამ, ბავშვი რომ ცუდად წერს?! თქვენ იცით მეთოდიკა, დედამ არ იცის. რა ქნას დედამ ამ დროს?! ეს მასწავლებლის გასაკეთებელია. რატომ ხართ კლასის ხელმძღვანელები? რატომ გეხვეწებით, რომ ბავშვების მეგობრები გახდეთ? ბავშვს თქვენი თავი სჭირდება ჯერ და მერე მხოლოდ ქიმია და ფიზიკა. ჯერ მან თქვენი სიყვარული უნდა დაინახოს და თვინიერი გაგიხდებათ მაშინ. არ დააბეზღოთ ბავშვი მშობელთან. არ უთხრათ, რომ ბავშვი ცუდად იქცევა. ეს ენის მიტანაა. არ დააბეზღოთ ბავშვები!“- აღნიშნა შალვა ამონაშვილმა.

წყარო:​ „ამონაშვილის აკადემია“ 

წაიკითხეთ სრულად